Nämpnäs ByaNet

Fiber


Nämpnäs ByaNet grundades 24.2.2004 med syftet att förbättra möjligheterna att erbjuda bra tv-utbud och snabbare och stabilare internetanslutningar. Utbyggnad av nätet sker varefter behov föreligger. Fiberkabel är fortfarande det bästa alternativet att förbättra kommunikationerna. En anslutning till Nämpnäs ByaNet ger möjligheter till TV, internet och även andra kommunikationstjänster. Hösten 2012 byttes  tv-nätets kopparkabel ut till fiber till alla hushåll, svetsningen utfördes av Stefan Söderbacks antenn och arbetet var färdigt  9 augusti 2013. I nuläget finns 65 fiberanslutningar med både data och tv, samt 41 tv-anslutningar som är kopplade via fiber. Totalt finns det 103 tv-anslutningar i byn. Utbyggnad och ombyggnad av fibernätet sker enligt behov. För mera information om föreningen och fibernätets utbyggningsmöjligheter kontakta ByaNets ordförande.  

Nämpnäs ByaNets styrelse:

Ordförande: Bjarne Häggkvist, tel: 0400-366521, e-post: haggkist@tawi.fi
Sekreterare: Robert Kanto
Kassör: Mona -Lisa Enholm
Övriga medlemmar: Hans Granborg, Dan Häggqvist, Krister Norrgård, Dennis Ström, Anette Vikstrand
Suppleanter: Krister Vikstrand och Mats Westerholm
Dan Häggkvist märker ut fiberkablar enligt behov, tel: +358505884861

 

Fiberkartorna hittas härFiberkartor