Byarådet

Bytavlan

 Byarådet
Verksamhet


Byarådet grundades 1989. För att samla byns krafter till projekt som gagnar nämpnäsbor. Byrådet har under åren sysslat med:

 Utplacerat Välkommen till Nämpnäs" - tavlor vid strandvägen.


Utgivandet av Nämpnäs Nytt, som innehåller aktuell information till byborna. Informationen distribueras sommartid också till de ca 600 sommarvillor som finns i byn.
Nämpnäskartan
Anordnar städtalko på våren längs med byns vägar.


Informationstavla vid Gullans Närköp över byns vägar, föreningar, företag och annan information.

Mottagit och förvaltar en donation av föremål från ett urmakeri  som blir ett museum.


Mottagit och förvaltar en donation med glasplåtar av två fotografer från byn. Bilderna omfattar personer och vyer från 1920 talet till tidigt 1960 tal. De över 2500 fotografierna är framkallade och katalogiserade och kan numera köpas på  CD från mforsen@tawi.fi

 
Startat fiskarmuseum vid Öskata fiskehamn.

Anordnar Julkalas i början av december där byns föreningar och företag marknadsför sina produkter. Vid detta tillfälle premierar Byrådet nyfödda och inflyttade till byn under året.

Anordnat familjeorientering i byn.


Anordnat tävling och utsett byasouvenir och byalogo.

Planerat och marknadsfört en ”träningsdräkt +T-skjorta” med byalogo.

Ordnat med avfallshantering för sommargästerna.

Varit initiativtagare till eftermiddagsvård av barn.
Deltagit i iståndsättande av simstränder.
   
Med bidrag från TE-Centralen och staden och i samarbete med fiskargille uppfört grilltak och infotavlor

Samfällda över tog båthus år 2014   båthuset

 


Nämpnäs Byaråd består nu av:  , kassör Susanne Nixholm och medlemmar K-H Langels, Magnus Vikstrand,  Torbjörn Westerback,  Anders Rönnholm och Annette Vikstrand.

26.12.2015


Byrådet har sysslat med :   Protokollen

Bjarne 15.02.2022