Föreningar

Föreningar

 

Nämpnäs ByaNet r.f   Email: haggkist@tawi.fi

Styrelsen Ordförande Bjarne Häggqvist tel 0400366521, Sekr. Robert Kanto , Kassör Mona-Lisa Enholm ,

Hans Granborg,  Dan Häggqvist,   Krister Norrgård

Dennis Ström och Anette Vikstrand

Som suppleanter valdes Krister Vikstrand och Mats Westerholm

Dan Häggqvist kommer att märka ut fiberkablar enligt behov  tel +358505884861

Nämpnäs Fiskargille

Ordf . Mats Ström, tel. +358 50590 1183 Fiskevård.
Fiskekortförsäljning:  Gullans Närköp

Nämpnäs Jaktförening

Ordf. Mathias Vikstrand tel. +358 50561 3126 Jakt- och viltvård. Idkar vintertid träningsskytte.

Nämpnäs föräldraförening

Nämpnäs  f.d skola Polar Filé Finland Öppet bolag

Nämpnäs evangelisk-lutherska bönehusförening r.f.

Till styrelsen hör :
 
Kyrkoherden i Närpes församling     ordförande
Ingemo Gullans                                sekreterare
Else Smeds                                         kassör
Birgitta Söderback
Gretel Granlund
Arild Granlund

Fridskär Lägergård

Verksamhet sommartid Rum, bad, bastu, frukost. Edvin Bernas Tel. 06-2241611

Nämpnäs Marthaförening

  • Rosita Langels            ordf
  • Else Smeds                  viceordf
  • Marianne Häggqvist    sekr
  • Lisen Malm              vicesekr
  • Gunvi Bärnas            kassör
  • Ruth Sjökvist
  • Birgitta Söderback
  • Anna-Lisa Häggblom
  • Anna-Lisa Vilson

 Bedriver kulturell- och socialverksamhet. Möten höst och vinter varannan vecka. Uthyr komplett mat- och kaffeservis för 200 personer. En förening med god gemenskap.

Delägarlaget Nämpnäs skifteslag
kalle.langels@gmail.com
Ordf. Karl Henrik Langels  tel. 0456023160  DanHäggqvist +358505884861  Susanne Nybacka  tel. 0500266766   Fredrik Vilson  tel 0503839202   Kassör. Maria Halonen  tel 0405273156  Hans Granborg tel  0405072405

 

Nämpnäs Ungdomsförening rf

 Ordförande Britta Ström  tel  +358405851294

Bjarne H