Sevärdheter

Sevärdheter


 ÖJVIND/ÖSKATA fiskehamn

Vindkraftverk  invid Öskata fiskehamn  startades 31.8. 1999 och är ett landmärke långt ute till havs, med en årlig beräknad elproduktion till 1.600 MWh. Märkeffekt 750 kW. Tornhöjd 45 m. Rotationshastighet 22/15 v/min. Kraftverket startar vid 4 m/s och stannar automatiskt vid 25m/s.

Rövargrund

På Rövargrund i Närpes skärgård byggdes år 1896 en fiskefyr som skulle visa fiskarna vägen hem från fångstplatserna. Den fyrkantiga och omkring tre meter höga stockbyggnaden av trä hade ursprungligen en meterhög lyktkonstruktion på taket. På havssidan hade konstruktionen dubbla luckor som gick att öppna för ljuskällan. Senare höjdes lyktkonstruktionen till tre meter och oljelampan byttes ut mot acetylendriven sektorblixt. fyren sköts av lokala fiskare.

 

 

 

Stella Polaris     ( Polstjärnan)StellaStenen

Stella Polaris minnesmärket, som avtäcktes 22 sept. 2001 , finns invid Österfjärsvägen  ( 2,2 km från byns centrum).  En info-tavla på platsen berättar Operation Stella Polaris.

Från Österfjärden utskeppades under tiden 20 - 25 sept. 1944 materiel hörande till spionageverksamheten i Finland och ca 500 personer medföljde de tre båtar som avgick till Härnösand i Sverige.  Stella Polaris finns också på  adressen Stella Polaris

Vi uppmanar alla att besöka minnesstenen och bekanta er med den information som finns om händelsen.

                    

Operation Stella Polaris var en hemlig operation under andra världskriget med syfte att flytta känsligt underrättelsematerial från Finland till Sverige så att det inte skulle hamna i Sovjetunionens händer. Operationen hade sin bas i denna lilla fiskebyn Nämpnäs i Närpes, varifrån arkivet skeppades till svenska hamnar. Till minne av detta har rests ett monument i form av en sten på Österfjärdsvägen i Nämpnäs.

 

Bjarne H