Nämpnäs

000

 

 

 

Nämpnäs är en kustby i västra Närpes med ungefär 400 invånare och 175 hushåll. Byn finns på 10 minuters avstånd från Närpes centrum, med möjligheter till havsnära boende och rekreation. Närheten till havet har alltid präglat livet i byn. På den här sidan hittar du information om vad som finns och vad som händer i byn.

Redan på 1100-talet började Nämpnäs ta form och 1546 hade byn 8 hemmansåboer. Kring 1930 hörde Nämpnäs till de större byarna i Närpes. Byn har aldrig varit särdeles rik. Åkermarken har varit stenig och ringa. I stället har närheten till havet präglat livet i byn.

Idag består Nämpnäs av ca:

  • 400 personer

  • 175 hushåll

  • 3500 ha landyta

  • 1800 ha vatten och holmar

Näringar:

  • Grönsaksodlingar

  • Jordbruk

  • Fiske

  • Pälsnäring     

  • Äggproduktion m.m.

Bjarne H 15.02.2022