Nämpnäs historiska vandringsleder

Välkommen till Nämpnäs för att motionera i vacker natur, men också för att ta del av vår bys historia! Föreställ dig det strävsamma liv som levts under århundraden i denna karga kustby, som av naturliga skäl haft fiske som sin huvudsakliga näring! Men ibland har Nämpnäs varit skådeplats för de mest osannolika händelser!

Du kommer att gå längs många bortglömda stigar till platser som idag är igenväxta eller har annan funktion. Då och då stöter du på informationstavlor som berättar om dem. Vill du veta mera, ha din smarttelefon till hands, så leder dig QR-koder vidare till mera text eller ljudfiler! 

Vi hoppas att du trivs där ute och att du kommer igen!

https://www.nampnas.fi/sites/default/files/inline-images/stigar%20202333.jpg