Redan på 1100-talet började Nämpnäs ta form och 1546 hade byn 8 hemmansåboer.Kring 1930 hörde Nämpnäs till de större byarna i Närpes.Byn har aldrig varit särdeles rik.Åkermarken har varit stenig och ringa. I stället har närheten till havet präglat livet i byn.
Idag består Nämpnäs av ca:
400 personer
175 hushåll
3500 ha landyta
1800 ha vatten och holmar
Näringar:
Grönsaksodlingar
Jordbruk
Fiske
Pälsnäring                                   
 

 

 uppdaterat 31.3.2018